Toivottuna syntynyt -hanke auttaa kodittomia populaatiokissoja. Kuva: Rekku Rescue ry

Toivottuna syntynyt – hanke

Kissapopulaatioissa elävien kissojen kohtalo on karu. Laumat ovat usein sisäsiittoisia ja erilaiset taudit sekä loiset jylläävät. Rokottamattomat, huonoa ravintoa syövät kissat ovat alttiita tartuntataudeille.

Talven tullessa ravinnonsaanti on haastavaa, ja kissat altistuvat muun muassa paleltumille. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry ja Rekku Rescue ry ovat käynnistäneet yhteistyön kissapopulaatioiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi, kertoo Myra Magnusson, Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n tiedottaja.

– Yhteistyö on osa Toivottuna syntynyt -hanketta, joka tähtää siihen, että jokaisella kissalla on oikeus syntyä toivottuna ja kissapopulaatiot siirtyisivät jonakin päivänä historiaan.

– Hankkeen puitteissa järjestetään erilaisia leikkaustapahtumia kissoille sekä kohdennetaan varoja kissapopulaatioiden purkuun ja hoitoon.

Toivottuna syntynyt -hanke on sujunut hyvin.

– Olemme saaneet tehtyä juuri niitä asioita, joita on ollut tarkoituskin. Olemme suunnanneet voimavaroja kissapopulaatioita ehkäisevään työhön eli kissojen leikkaamiseen, tarkentaa Magnusson.

Leikkauttamiset

Toivottuna syntynyt -hankkeen tiimoilta on järjestetty tänä vuonna kolme leikkaustapahtumaa.

– Leikkausten yhteydessä kissat on myös sirutettu ja sirutiedot rekisteröity. Myös aiemmin laitettuja siruja on rekisteröity, jos ne ovat jostakin syystä jääneet rekisteröimättä.

– Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry on toteuttanut hankkeeseen liittyvät leikkaustapahtumat yhteistyössä muutaman muun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Yhteistyön roolit ja kumppanit ovat vaihdelleet tapauskohtaisesti.

Kissoja näissä tapahtumissa on leikattu yhteensä 60. Hartolassa leikattiin kahdeksan uroskissaa ja kuusi naarasta, Sastamalassa 16 naarasta ja kuusi kollia, ja Kouvolassa 15 naaraskissaa ja yhdeksän kollia, listaa Magnusson.

– Hankkeessa leikattujen kissojen yhteismäärä ei kuulosta ehkä suurelta, mutta jo yhden kissan leikkaamisella on merkitystä. On hyvä tiedostaa, että kissa on tehokas lisääntyjä ja kissapopulaatio saa usein alkunsa vain kahdesta leikkaamattomasta kissasta.

– Leikkaamaton naaraskissa voi saada jopa kolme pentuetta vuodessa, mikäli sen lisääntymistä ei rajoiteta. Uroskissa pystyy vuorostaan astumaan päivittäin useita naaraita ja on lisääntymiskykyinen ympäri vuoden.

On laskettu, että yksi leikkaamaton kissapari jälkeläisineen voi tuottaa kahdeksassa vuodessa jopa yli 780 000 jälkeläistä.

– Yhdenkin kissan leikkauttamisella on siis suuri merkitys kodittomien kissojen määrän vähentämisessä, painottaa Magnusson.

Lue lisää Kissafanin numerosta 5/2023!