Aika rientää – Suomen Venäjänsiniset ry 30 vuotta

Monien toive toteutui Naantalissa 28.11.1992, kun venäjänsinisestä kissarodusta kiinnostuneille perustettiin oma rotuyhdistys. 

Perustavassa kokouksessa innokkaita rodun ystäviä oli koolla kaksitoista. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa varsinaisia jäseniä oli 63 ja perhejäseniä 11. Vuosien varrella rodun harrastajien joukossa on tapahtunut sekä vaihtuvuutta että runsasta lisääntymistä. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on ennätykselliset 287 henkilöä!

Yhdistyksen alkutaipaleella kissaharrastuksen mahdollisuudet, välineet ja keinot poikkesivat melkoisesti nykyisyydestä, joten muun muassa lehdenteon ihanuus ja kurjuus olivat arkipäivää. Heti vuodesta 1993 aloitettiin Siniset Sanomat -nimisen jäsenlehden askartelu leikkaa–liimaa-systeemillä. Toiminnan alkuvuosina A5-kokoinen, mustavalkoinen lehti ilmestyi kaksi, kolme kertaa vuodessa. Valmiit lehdet pakattiin kotitöinä kirjekuoriin, joihin kirjoitettiin käsin nimet ja osoitteet. Viimeistään homman puolivälissä alkoi postimerkkien liima maistua tosi pahalle. Jo 90-luvun lopulla lehteä alettiin toimittamaan neljä kertaa vuodessa, ja painopaikka hoiti postituksenkin. Jäsenlehdestä tuli kokonaan värillinen 2000-luvulla, ja se suureni nykyiseen A4-kokoonsa. 

Harrastelehdet ovat aina kulloistenkin tekijöidensä näköisiä. Aikojen saatossa kirjoitukset ovat käsitelleet melkoisen kattavasti kaikkea venäjänsiniseen rotuun kuin myös yleensä kissoihin liittyviä aiheita. Tällä hetkellä lehden sisältöä on pyritty kehittämään lukijoidensa näköiseksi, josta löytyisi luettavaa erityisesti kissojen omistajille, mutta toki myös ajankohtaista tietoa kasvattajille eli jokaiselle jotakin. 

Kotisivujemme ensimmäinen versio valmistui vuonna 1999, jolloin tiedotusmahdollisuutemme parani merkittävästi. Viime vuosina mukaan on tullut myös Facebook ja Instagram. Mutta... vaikka kaikki muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla ja tiedotuskanavien kirjo lisääntyy, jäsenpalautteen perusteella lehtemme Siniset Sanomat on säilyttänyt edelleen paikkansa ”hittituotteenamme”.

Yhteistyö

Suomen Venäjänsiniset ry, kuten muutkin rotuyhdistykset, on itsenäinen yhdistys. 

Yhdistyksemme on tehnyt yhteistyösopimuksen Kissaliiton kanssa ja noudattaa Kissaliiton sääntöjä. Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että näyttelyissä menestyneet palkitaan Kissaliiton pistejärjestelmän mukaisesti. Yhdistyksellä on myös puheoikeus liittokokouksessa rotua koskevissa asioissa. Yhdistys on laatinut Kissaliiton ohjeiden mukaisen kasvatuksen tavoiteohjelman (KTO) ja hyväksynyt sen vuonna 2021. Yhdistyksen terveystyöryhmä perustettiin vuoden 2010 vaihteessa, ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa kasvatuksen tavoiteohjelman toteutumisen seuranta ja mahdolliset esiin nousevat terveys- ym. testaussuositukset.

Yhdistys tekee yhteistyötä myös ulkomaisten rotujärjestöjen kanssa. Merkittävintä ja monipuolisinta yhteistyö on ollut erityisesti ruotsalaisen Russian Blue Klubbenin kanssa koskien muun muassa rotustandardia. Kotimaisten yhdistysten kanssa olemme järjestäneet seminaareja ja osallistuneet erilaisiin eläintapahtumiin. Yhdistyksen terveystyöryhmä on tehnyt merkittävää yhteistyötä pieneläin- ja silmäsairauksien erikoislääkäri Sari Jalomäen kanssa.

Aiheesta lisää Kissafanin numerossa 5/2022!

Ivanakallios Dirlandaa

IvanaKallio’s Dirlandaa. Omistaja ja kasvattaja Helinä Vaarala. Kuva: Eija Kauppinen