Page 3 - Kissafani 6/2021
P. 3

Peppi karkasi                 PÄÄKIRJOITUS            Suomeen kolme
    hoitopaikasta                                   WW-voittajaa!

      Peppi-kissa karkasi maalis-                            Suomi sai Italian maailman-
    kuun lopussa Alavuden Töysässä                           näyttelystä kolme uutta WW-voit-
    sijaitsevasta hoitopaikastaan.                           tajaa.
     Turun lähistöllä asuva perhe                            Voittajat ovat pitkäkarvainen
    lähti maaliskuun lopulla loma-                           kotikissa WW’17’19’21 BW SW
    matkalle, jonka ajaksi leikat-                           NSW NW Tyyne-Liina DSM,
    tu Peppi-kissa vietiin hoitoon                           om. Josefiina Huhta-aho, sfinx
    Alavuden Töysässä sijaitsevaan                           väriryhmästä 5 WW21 NSW SW
    anoppilaan.                                    BW21 SP FI*Hebblas Ximena
     Perheen isä Henrik sanoo                           DVM DSM, om. Anna Harmo-
    paikan olleen nelivuotiaalle                           nen ja Timo Meriluoto sekä riis-
    Pepille tuttu. Tällä kertaa vie-                          tanvärinen somali WW16’21 SW
    railu sai kuitenkin parin päivän                          MW BW21 IP SC FI*Kharn-Ka
    kuluttua saapumisesta melkoisen                          Your Choice JW DVM DSM, om.
    käänteen. Kissa oli onnistunut                           Jaana Heikanen.
    tarttumaan ovenkahvaan ja saa-                            Maailmannäyttely pidettiin
    maan siinä roikkumalla oven au-                          lokakuun lopussa.
    keamaan. Peppi pääsi näin omille
    teilleen.
     Kissaa etsittiin katoamisen                           Pentujen luovutus-
    jälkeen tiiviisti lähistöltä ja myös
    kauempaa ilman tulosta. Peppiä                           ikä puhuttaa
    ei kuitenkaan löytynyt etsinnöis-
    tä huolimatta. Kissan arveltiin                            Suomen Kissaliitto on päät-
    joutuneen anoppilan lähistöllä  Kissan avulla eteenpäin              tänyt palauttaa kasvatus- ja rekis-
    asuvan huuhkajan saaliiksi.                            teröintisääntöihin kissanpennun
     Toivo Pepin löytymisestä hii-                          alimmaksi mahdolliseksi 12
    puneen lopullisesti kesän aika-   Kissat antavat valtavasti lohtua elämän myrskyissä  viikon luovutusiän aiemman 14
    na, kunnes eräs henkilö kirjoitti  ja suruissa.                  viikon sijasta.
    Facebookissa Tuurin puskaradi-   Tästä on hyvänä osoituksena tässä Kissafanissa ole- 12 viikon alin mahdollinen
    ossa asuntonsa luokse ilmaantu- va juttu Maaritista, joka menetti avopuolisonsa. Eikä siinä  luovutusikä on Kissaliiton kat-
    neesta kissasta, joka aukoi ovia  kaikki: päivää ennen miehen kuolemaa jouduttiin perheen  tojärjestön FIFen sääntö.
    ja tuli asuntoon sisään.   vanha kissa lopettamaan vaikean sairauden takia.    Suomen Kissaliitto suosittelee
     Alavuden Tuurissa asuva  Onneksi löytyi pelastaja. Iitu. Pikkuinen kissanpentu, jonka  kuitenkin edelleen kissanpentu-
    Maana Metsälä huomasi Hen-  avulla Maarit jaksoi mennä eteenpäin, päivä kerrallaan. Hän  jen luovuttamista vähintään 14
    rikin mainitseman keskustelun                           viikon iässä.
    Tuurin puskaradiossa.    kertookin, että Iitusta on ollut korvaamaton apu menetysten
     Eläinrakas Metsälä ilmoitti  jälkeen. On ollut iso merkitys, kun kotona on joku odottamas-
    hakevansa kissan pois, ettei sil- sa. Kissan myötä kotona oleminen ylipäätään on helpottunut  Kannen kuva:
    le tapahdu mitään. Samalla hän  huomattavasti.                  Timba
    alkoi selata jälleen Facebookia.  Maarit muistuttaa myös siitä hyvästä tunteesta, kun itsellä
    Sieltä silmiini osui Pepistä ke- on joku, josta kantaa huolta ja jolle on tärkeä.
    väällä tehty katoamisilmoitus.  Ja on Iitusta kuulemma juttukaveriksikin - tosin se on
    Metsälä otti yhteyttä ilmoituk- hiljaisen puoleinen, mutta kuuntelee kaiken tarkasti, mitä
    sessa olevaan numeroon ja lähetti
    samalla kuvia kissasta perheelle. Maarit sille juttelee!
                                                  Toimitus:
     Lähde: Iltalehti 3.10.2021                                Karprint Oy
                   Hallitus on julkistanut lakiluonnoksen eläinten hyvinvoin- Vanha Turuntie 371, 03150 Huhmari
                  nista. Luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle, ja esityksen  Päätoimittaja: Mari Ahola-Aalto
                  on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn kevään aikana. mari.ahola-aalto@karprint.fi
                   Lemmikkien hyvinvointiin esitetään parannuksia. Esi-  Toimitussihteeri: Maija Salmi
     Korjaus          merkiksi alle puolivuotiaiden koiran- ja kissanpentujen maa- toimittajasalmi@gmail.com

                  hantuonti Suomessa tapahtuvaa myyntiä varten kiellettäisiin.  Mediamyynti: Kristiina Hattberg
     Viime Kissafaniin (5-21)                                p. 09-413 97 396
     oli päässyt pujahtamaan  Lisäksi säädettäisiin koirien ja kissojen myynti-ilmoitusten  kristiina.hattberg@karprint.fi
     virhe amerikkalaisesta  vähimmäissisällöistä niin, että myyjä olisi paremmin jälji- Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
                                                tilaukset@karprint.fi
     lyhytkarvasta kertovaan  tettävä.                        Puhelinpalvelu ma-pe klo 9-11.30,
     juttuun ”Velmu ilme ja  SEY Suomen eläinsuojelu pitää tätä esitystä isona asiana,  p. 09-413 97 300
     mahtava kuvio!”: Suomeen  koska suurin osa pentutehtailijoista toimii verkossa.     Tilaushinnat:
     tuodun kissan nimi on Gold  Lakiluonnoksessa on myös maininta tulevasta asetuksesta  Kestotilaus 43 euroa/vuosi
     Bastet King Ring, ei Cold  kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä,  Määräaikainen 49 euroa/vuosi
     Bastet King Ring.     joka tulisi voimaan vuonna 2026. Sitä pidetäänkin yhtenä  Ilmestyy 6 numeroa vuodessa.
      Kingi ei myöskään ole                                Kustantaja: Karprint
     Suomen ensimmäinen ro-   merkittävänä ratkaisuna meneillään olevan kissakriisiin. Painopaikka: Karprint Oy, Vihti 2021
     tunsa edustaja, vaan Kis-                               Aikakausmedia ry:n jäsen.
                                               ISSN 1236-4525 (painettu)
     saliitossa ensimmäinen.   Hyvää alkavaa talvea kaikille kissafaneille!     ISSN 2489-8651 (verkkojulkaisu)

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8