Page 8 - Kissafani 6/2021
P. 8

Viiru tarkastaa aina, kun tänne
                                               tulee vieraita, ettei heillä vain
                                               ole koiraa mukana.
                                 – Viiru on isokokoinen,   Nököksi, sillä löysin sen istua nö-
                                 mutta hyväsydäminen kissa,  köttämässä ojassa, Pekka kertoo.
     Kissaihmiseksi itseään kuvaava Raija tuli tervehtimään  sairaanhoitaja Minna Suokas  – Me ollaan tämän Vilin kans-
     päiväunilla olevaa Viirua.               kertoo.           sa oikein hyvät kaverit. Välillä,
                                               kun Vili oikein innostuu, se
                                               hyppää pöydälle repimään leh-
     on yleensä Viirulle kova paikka.  tustua uusiin asukkaisiin. Kun  joka on luonteeltaan hyvinkin  tipinoja.
     Se häipyy paikalta esimerkiksi  uusi asukas on tullut taloon, tekee  erilainen kuin Viiru. Yöksi Vili hakeutuu aina ulos.
     saunan lauteiden alle eikä tule  Viiru oman tutkimusmatkansa  – Vili on hieman erakkoluon- – Joskus se on nähty nukku-
     takaisin ennen kuin koira on  tämän luokse.      ne ja viihtyy mieluummin omissa  massa roskakatoksessa, mutta
     poistunut.          – Välillä talon yläkerrassa  oloissa.        ehkä sillä on muitakin piilopaik-
       – Toisia kissoja täällä ei ole  asuvat asukkaat tulevat moikkaa- Tällä kertaa Vili kuitenkin  koja, Minna arvelee.
     käynyt, sillä tämä on Viirun val- maan Viirua, sillä riittää aikaa  yllättää, sillä se makoilee päi- – Se hyöty Vilistä ainakin on,
     takunta. Tosin naapuritalon osas- seurustelulle ja rapsutteluille. väuniaan Pääskylän yhteistilan  että se pitää hiiret loitolla, Minna
     tolla asusteleva Vili käy välillä            sohvalla. Se raottaa ainoastaan  pohtii.
     oven ikkunan läpi Viirua katso- Pääskylän pomo     hieman silmiään, kun talossa  – Ja kyllä sitä on kiva seurail-
     massa. Ne tuijottelevat aikansa             asuva Pekka asettautuu sen  lakin, Pekka täydentää hellästi.
     toisiaan viiksikarvat heiluen,  Lepokotiin kuuluvassa, samassa  viereen.           Soili Kaivosoja
     Minna kertoo.        pihapiirissä sijaitsevassa Pääs- – Minulla oli kotonakin kissa,  Kuvat: Soili Kaivosoja ja
       Viirulla on myös tapana tu- kylässä elelee puolestaan Vili,  Nökö nimeltään. Nimesin kissan  Minna Suokas


       Viiru taitaa tietää, kuinka
       tärkeä on vanhustentalon
       osaston asukkaille.
                                8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13